define('WP_CACHE', true); define( 'WPCACHEHOME', '/home/vpva/html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); Apie mus | VPVA

Apie asociaciją

Asociacija įregistruota 1996 metais, jungia Vilniaus krašto įvairių pramonės šakų įmonių,  verslo krypčių įstaigų, paslaugų ir konsultacinių firmų.

Ilgametė patirtis

Asociacija įregistruota 1996 metais, jungia Vilniaus krašto įvairių pramonės šakų įmones,  verslo įstaigas, paslaugų ir konsultacines firmas. Asociacijos nariai gamina įvairią produkciją ir teikia paslaugas.

Tikslai

Asociacijos tikslai yra regiono verslo plėtra, gerinant bendras verslo sąlygas, atstovauti narių interesus valstybinėse, savivaldos institucijose bei visuomeninėse organizacijose, rengti bendrą dalyvavimą verslo misijose, mugėse ir parodose.

Ryšiai

Asociacija palaiko glaudžius ryšius su giminingomis šalies ir užsienio organizacijomis, Lietuvos ir užsienio ambasadomis.

Bendradarbiavimas

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija bendradarbiauja su Respublikos valdžios, Vilniaus apskrities bei miesto  struktūromis, verslo, mokslo, profesinių sąjungų ir kitomis organizacijomis.