INFORMACJA O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie założone w 1996 roku, które łączy różne firmy (przemysłowe i usługowe) i instytucje naukowe z różnych rejonów (wileński, kowieński, poniewieski, uciański).

ZARZĄDZANIE

Najwyższym organem zarządzającym stowarzyszenia jest ogólne zgromadzenie członków.( MOŻE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW)

Przywództwo stowarzyszenia( CHYBA ZARZĄD STOWARZYSZENIA) składa się z Prezydium, którego każdy członek jest (TAKŻE) wiceprezydentem stowarzyszenia, a Prezydium przewodniczy(ZARZĄDZA) prezydent.

CELE

Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia w samorządach, instytucjach państwowych i organizacjach międzynarodowych.

Promowanie rozwoju biznesowego(MOZE PROSTO PROMOWANIE BIZNESU) w rejonach na Litwie, gdzie działają członkowie stowarzyszenia.

Pomóc( POMOC CHYBA NIE POMÓĆ) członkom w znalezieniu partnerów biznesowych zagranicą (CHYBA ZA GRANICĄ)i pomóc (POMOC PRZY WEJŚCIU NA  NOWE RYNKI)wejść na nowe rynki.

Także inne cele określone w statucie.(TAKŻE INNE, OKREŚLONE W STATUCIE CELE)

KONTAKT

Sigitas Besagirskas

Prezydent I T: +370 677 45 787 I M: prezidentas@vpva.lt

Albertas Šimkevičius

Dyrektor wykonawczy I T: +370 5 212 7553 I M: vpva@vpva.lt

Sigitas Besagirskas

Prezydent I T: +370 677 45 787 I M: prezidentas@vpva.lt

Albertas Šimkevičius

Dyrektor wykonawczy I T: +370 5 212 7553 I M: vpva@vpva.lt