"InoConnect" partnerių paieška

Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui žiedinės ekonomikos srityje, paieška EĮT renginiuose

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui žiedinės ekonomikos srityje, paieška EĮT renginiuose (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01) ,dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

SNOwMAN

Parama netechnologinėms inovacijoms savininkų valdomose MVĮ gamybos srityje didinant verslo tarpininkų pajėgumus

Projekto tikslas – tobulinti Baltijos jūros regione veikiančių gamybos MVĮ, kurioms vadovauja jų savininkai, veiklą netechnologinių inovacijų srityje, stiprinant inovacijų veikėjų gebėjimus. Projektas bus įgyvendinamas keturiose Baltijos jūros regiono šalyse, turinčiose skirtingą verslo kultūrą ir infrastruktūrą – Lietuvoje, Suomijoje, Lenkijoje ir Danijoje.

Architektūra ir statyba

PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SEKTORIUJE „ARCHITEKTŪRA IR STATYBA“

Sparti technologijų kaita kelia vis naujus iššūkius profesijos mokytojams. Nepakankamos parengtų absolventų technologinės kompetencijos gali sukelti darbo rinkos problemas, tapti ūkio plėtros stabdžiu.

Aplinkosauga

PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SEKTORIUJE „APLINKOSAUGA, GAMYBA IR PERDIRBIMAS, INŽINERIJA IR INŽINERINĖS PROFESIJOS“

Atsižvelgiant į Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos sektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą, siekiant tobulinti profesijos mokytojų technologinių kompetencijas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas.

Meno sektorius

PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS MENO SEKTORIUJE

Atsižvelgiant į Meno ektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą, siekiant tobulinti profesijos mokytojų technologinių kompetencijas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas.

Sveikata ir socialinės paslaugos

PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS „SAUGOS PASLAUGOS, SOCIALINĖS PASLAUGOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪRA“

Absolventų pasirengimas atlikti darbo užduotis įmonėse priklauso nuo juos mokančių mokytojų ir dėstytojų turimų technologinių kompetencijų ir žinių apie darbo organizavimo įmonėse ypatybes. Tačiau atlikus Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra sektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą akivaizdu, kad dalies šiuo metu profesinio rengimo sistemoje dirbančių profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinės kompetencijos ir žinios apie įmonių poreikius yra tobulintinos.

Paslaugos asmenims

PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SEKTORIUJE „PASLAUGOS ASMENIMS”

Profesinių mokyklų vadovų apklausos duomenimis visi vadovai patvirtino, kad šiuo metu trūksta stažuočių įmonėse, o profesijos mokytojai įvardino konkrečias trūkstamas kompetencijas.

Atsižvelgiant į Paslaugos asmenims sektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą, siekiant tobulinti profesijos mokytojų technologinių kompetencijas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas.