MAŽOSIOS AVIACIJOS KLASTERIS

PROJEKTAS “MAŽOSIOS AVIACIJOS KLASTERIO EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA IR TARPTAUTIŠKUMO STIPRINIMAS”

Projekto Nr. 02-026-K-0011

 

 

Projekto tikslas: Paskatinti MVĮ, veikiančias kartu kaip Mažosios aviacijos klasteris įsitraukti į  tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vykdomo projekto įgyvendinimas paremtas klasterio sinergija, užtikrins galimybę klasterio nariams stiprinti esamą poziciją užsienio rinkose bei plėsti pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksportą. Projektas skirtas Mažosios aviacijos klasterio, veikiančio Lietuvos vidurio ir vakarų (toliau – VVL) regione, stiprinimui, jo tarptautiškumo, įskaitant narystę tarptautiniuose tinkluose, skatinimui, klasterio bei jo produkcijos žinomumo didinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. sausis – 2025 m. gruodis