Vilniaus pramonės ir verslo asociacija

Asociacija įregistruota 1996 metais, jungia Vilniaus krašto įvairių pramonės šakų įmones,  verslo įstaigas, paslaugų ir konsultacines firmas.

Norite susisiekti?

koordinavimas

koordinavimas

Agro Space skaitmeninių inovacijų centras

Agro Space skaitmeninių inovacijų centras - tai regioninis tinklas, jungiantis Lietuvos mokslinių tyrimų, švietimo, verslo ir vyriausybinių institucijų organizacijas, skirtas visų sektorių skaitmeninių technologijų naujovėms skatinti. Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA) veikia kaip DIH koordinatorius.

Žiedinės ekonomikos klasteris

Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas žiedinei ekonomikai, inovatyviems sprendimams bei naujoms technologijoms, kurias galima panaudoti medžiagų perdirbime ir naujų, aukštos pridetinės vertės produktų kūrime. Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA) - tai žiedinės ekonomikos klasterio koordinatorius.

APIE

APIE

Tikslai

Asociacijos tikslai yra regiono verslo plėtra, gerinant bendras verslo sąlygas, atstovauti narių interesus valstybinėse, savivaldos institucijose bei visuomeninėse organizacijose, rengti bendrą dalyvavimą verslo misijose, mugėse ir parodose. Rinkti narių pasiūlymus ir pageidavimus, sistematizuoti, organizuoti jų įgyvendinimą.

Ryšiai

Asociacija palaiko glaudžius ryšius su giminingomis šalies ir užsienio organizacijomis, Lietuvos ir užsienio ambasadomis. Siekiama aprūpinti savo narius reikiama aktualia informacija.

Bendradarbiavimas

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija bendradarbiauja su Respublikos valdžios, Vilniaus apskrities bei miesto  struktūromis, verslo, mokslo, profesinių sąjungų ir kitomis organizacijomis.

Veikla

Savo veikloje asociacija vykdo šiuos prioritetus: verslo sąlygų gerinimą, pramonės ir verslo infrastruktūros plėtrą, įmonių konkurencingumo didinimą, profesinių kvalifikacijų ir mokymo gerinimą, rinkos apsaugą nuo nesaugių ir prastos kokybės produktų bei aplinkosaugos klausimus.

Tikslai

Asociacijos tikslai yra regiono verslo plėtra, gerinant bendras verslo sąlygas, atstovauti narių interesus valstybinėse, savivaldos institucijose bei visuomeninėse organizacijose, rengti bendrą dalyvavimą verslo misijose, mugėse ir parodose. Rinkti narių pasiūlymus ir pageidavimus, sistematizuoti, organizuoti jų įgyvendinimą.

Ryšiai

Asociacija palaiko glaudžius ryšius su giminingomis šalies ir užsienio organizacijomis, Lietuvos ir užsienio ambasadomis. Siekiama aprūpinti savo narius reikiama aktualia informacija.

Bendradarbiavimas

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija bendradarbiauja su Respublikos valdžios, Vilniaus apskrities bei miesto  struktūromis, verslo, mokslo, profesinių sąjungų ir kitomis organizacijomis.

Veikla

Savo veikloje asociacija vykdo šiuos prioritetus: verslo sąlygų gerinimą, pramonės ir verslo infrastruktūros plėtrą, įmonių konkurencingumo didinimą, profesinių kvalifikacijų ir mokymo gerinimą, rinkos apsaugą nuo nesaugių ir prastos kokybės produktų bei aplinkosaugos klausimus.

Nuolat
augantis narių
skaičius

256

Pramonės ir verslo įmonės

30

Kiti nariai

Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

Renginiai

Renginiai

Kontaktai

Kontaktai

Susisiekite
su
mumis
Telefonas: +370 677 45 787

El. paštas: vpva@vpva.lt

Adresas: Birutės g. 18 - 10, LT - 08117, Vilnius