PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SEKTORIUJE „APLINKOSAUGA, GAMYBA IR PERDIRBIMAS, INŽINERIJA IR INŽINERINĖS PROFESIJOS“
Projekto Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0008

 

Atsižvelgiant į Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos sektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą, siekiant tobulinti profesijos mokytojų technologinių kompetencijas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas) bus vykdomos šios veiklos siekiant suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis:

• Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų atnaujinimas;
• Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų mokymo medžiagos atnaujinimas;
• Profesijos mokytojai, patobulinę kompetencijas pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas.

 

Projekto metu bus atnaujintos 25 programos ir programų mokymo medžiagos bei 148 profesijos mokytojai patobulins kompetencijas moderniausiose šalies sektoriaus įmonėse.

 

Projekto tikslas – suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis.

Projekto biudžetas – 446.461,03 Eur

Skiriama finansavimo iš ES fondų – 433.067,19 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. liepos 4 d. – 2020 m. sausio 4 d.

Projekto partneriai: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija

Finansuojama iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų