Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių sektorinių kompetencijų ugdymo mokymai
Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0012

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA)  įgyvendina projektą „Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių sektorinių kompetencijų ugdymo mokymai“, Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0012, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 -02 „Kompetencijos LT“ (toliau – Projektas).

 

Projekto tikslas: užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, suteikiant jiems aukščiausios kokybės mokymus.

 

Projekto uždavinys: ugdyti įmonių (veikiančių apskaitos, buhalterijos ir audito srityse) darbuotojų profesines kompetencijas.

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos (VPVA) planuojamas įgyvendinti projektas „Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių sektorinių kompetencijų ugdymo mokymai“ yra skirtas įmonėms, kurių pagrindinė veikla priskiriama 69.2 grupei „Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“. Planuojama, kad projekto metu kompetencijų ugdymo iniciatyvose dalyvaus 67 mažos Lietuvos įmonės, o profesinę kvalifikaciją pakels 310 apskaitininkų, buhalterių ir auditorių iš įvairių Lietuvos regionų.

Dalyvavimas projekte leis išsaugoti esamas ir kurti naujas darbo vietas, tuo pačiu užtikrinant valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų augimą. Darbuotojų kvalifikacijos didėjimas tiesiogiai prisidės prie mokymuose dalyvavusių įmonių, o kartu ir viso regiono konkurencingumo augimo.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 17 d. – 2022 m. birželio 17 d.