PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SEKTORIUJE „ARCHITEKTŪRA IR STATYBA“
Projekto Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0013

 

Sparti technologijų kaita kelia vis naujus iššūkius profesijos mokytojams. Nepakankamos parengtų absolventų technologinės kompetencijos gali sukelti darbo rinkos problemas, tapti ūkio plėtros stabdžiu. Profesinių mokyklų vadovų apklausos duomenimis visi vadovai patvirtino, kad šiuo metu trūksta stažuočių įmonėse, o profesijos mokytojai įvardino konkrečias trūkstamas kompetencijas.

Atsižvelgiant į Architektūra ir statyba sektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą, siekiant tobulinti profesijos mokytojų technologinių kompetencijas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas) bus vykdomos šios veiklos siekiant suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis:

  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų atnaujinimas;
  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų mokymo medžiagos atnaujinimas;
  • Profesijos mokytojai, patobulinę kompetencijas pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas.

Projekto metu bus atnaujintos 13 programų ir programų mokymo medžiagos, sukurta viena nauja programa ir mokymo medžiaga bei 85 profesijos mokytojai patobulins kompetencijas moderniausiose šalies sektoriaus įmonėse.

Projektas prisidės prie 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritete „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ numatytas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo.

 

Projekto biudžetas – 311.352,86 Eur

Skiriama finansavimo iš ES fondų – 302.012,27 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.07.04 – 2020.01.04

Finansuojama iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų