PROJEKAS “ ERGONOMINIŲ SPRENDIMŲ NAMAMS KLASTERIO EKSPORTO RINKŲ PAIEŠKA“
Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0016 Verslo klasteris LT

 

 

Projekto tikslas: Verslo klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

 

Projekto uždavinys:  paskatinti MVĮ, veikiančių kartu kaip Ergonominių sprendimų namams klasteris įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vykdomo  projekto įgyvendinimas, paremtas klasterio sinergija, užtikrins galimybę klasterio nariams stiprinti esamą poziciją užsienio rinkose bei plėsti pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksportą didžiausią eksporto potencialą turinčiose Lietuvos Respublikos tikslinėse eksporto rinkose, numatytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse.
Projekto metų Žiedinės ekonomikos klasterio vidinio Ergonominių sprendimų namams klasterio (toliau – ESNK) nariai kurs Ergonominius sprendimus namams, skirtus prioritetinėms Lietuvos eksporto rinkoms.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjo 23 d. – 2022 m. vasario 28 d.