Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui žiedinės ekonomikos srityje, paieška EĮT renginiuose
Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0033

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui žiedinės ekonomikos srityje, paieška EĮT renginiuose (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0033), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

 

Priemonė: „InoConnect“

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužė – 2019 m. spalis

 

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios savo nuostatomis skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su inovatyvių žiedinės ekonomikos sprendimais.

 

Projekto vykdytojas – Vilniaus pramonės ir verslo asociacija

Bendra projekto vertė – 20 168,98 Eur

Finansuojama projekto dalis – 10 000 Eur