PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS MENO SEKTORIUJE
Projekto Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0010

 

Atsižvelgiant į Meno ektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą, siekiant tobulinti profesijos mokytojų technologinių kompetencijas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas) bus vykdomos šios veiklos siekiant suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis:

 

  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų atnaujinimas;
  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų mokymo medžiagos atnaujinimas;
  • Profesijos mokytojų, kurie patobulins kompetencijas pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas, mokymas
  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas
  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų mokymo medžiagos rengimas

 

Projekto metu bus atnaujintos 3 programos ir programų mokymo medžiagos, sukurtos dvi naujos programos ir mokymo medžiagos bei 45 profesijos mokytojai patobulins kompetencijas moderniausiose šalies sektoriaus įmonėse.

Projekto tikslas – suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis.

Projekto biudžetas – 155.635,93 Eur

Skiriama finansavimo iš ES fondų –  150.966,85 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis2017 m. liepos 4 d. – 2020 m. sausio 4 d.

Finansuojama iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų