Naujos Galimybės

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse parodose ir verslo misijose bus siekiama plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Tikimasi, kad projekto metu bus užmegzti nauji ir plėtojami esami verslo ryšiai, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo. Projektas prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją.  Sėkmingai įgyvendintas projektas ne tik prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, bet ir pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją.

 

Priemonė: „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. birželio 26 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto kodas: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0004

Bendra projekto vertė: 371.239,60 Eur

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Verslo Misija į Vokietiją, Miuncheną su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2023 birželio 27 – liepos 1 dienomis Miunchene, Vokietijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. birželio 8 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Poznanėje, Lenkijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2023 m. gegužės 30 – birželio 2 dienomis dalyvauti parodoje Industrial Subcontracting Exhibition Poznanėje, Lenkijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. gegužės 5 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.  

Paroda Nitroje, Slovakijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2023 m. gegužės 23 – 26 dienomis dalyvauti parodoje INTERNATIONAL ENGINEERING FAIR Nitroje, Slovakijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. gegužės 5 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Jaworzno, Lenkijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2023 m. balandžio 15 – 16 dienomis dalyvauti parodoje Dom Nowoczesny Jaworzno, Lenkijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. kovo 17 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Verslo Misija į Portugaliją su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2023  balandžio 29 – gegužės 7 dienomis Portugalijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. balandžio 14 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Taline, Estijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2023 m. balandžio 5- 8 dienomis dalyvauti parodoje Estbuild Taline, Estijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. kovo 13 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Rygoje, Latvijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2023 m. kovo 23 – 26 dienomis dalyvauti parodoje HOUSE Rygoje, Latvijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. kovo 6 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Verslo Misija į Vokietiją, Štutgartą su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2023  kovo 8 – 12 dienomis Štutgarte, Vokietijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. vasario 24 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Brno, Čekijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2023 m. kovo 2- 4 dienomis dalyvauti parodoje Brno, Čekijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:
Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas).

Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. vasario 28 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Verslo Misija į Ispaniją, Malagą su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2023  vasario 16 – 18 dienomis Malagoje, Ispanijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2023 m. sausio 27

d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.
Paroda Liubline, Lenkijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2022  lapkričio 15- 17 dienomis dalyvauti parodoje Liubline, Lenkijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas).

Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. lapkričio 3 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Varšuvoje, Lenkijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2022  lapkričio 7- 9 dienomis dalyvauti parodoje Varšuvoje, Lenkijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas).

Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. spalio 25 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Atvykstamoji Moldovos įmonių verslo  misija Lietuvoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“

 Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones dalyvauti atvykstamojoje Moldovos įmonių verslo misijoje 2022 spalio 5 – 10  dienomis Lietuvoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. rugsėjo 25 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Verslo misija į Hamburgą, Vokietiją su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2022 birželio 26-liepos 2 dienomis į Hamburgą, Vokietiją. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų,

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS: 

  1. Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė.
  2. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo.
  3. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai.
  4. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m.
  5. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų.
  6. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas).

 

Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. birželio 20 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt

Verslo Misija į Kišiniovą, Moldovą su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2022 rugsėjo 13-17 dienomis į Kišiniovą, Moldovą. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. rugsėjo 2 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Verslo Misija į Atėnus, Graikiją su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2022  spalio 1-4 dienomis į Atėnus, Graikiją. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. rugsėjo 23 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Taline, Estijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2022  spalio 12-14 dienomis dalyvauti parodoje Taline, Estijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. rugsėjo 20 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Lietuvos verslo įmonės UAB “Arbena”, MB “Reaktyvinė sraigė”, MB “Šeštadienio laboratorija”, MB “Leviatanas” ir MB “Upės arklys” 2023 m. spalio 12 – 14 d. dalyvavo parodoje INSTRUTEC. GREENEXPO 2023, Estijoje.

„Instrutec“ – tai paroda, kurioje pristatoma įmonės, dirbančios metalo, mašinų, įrangos, elektronikos, plastiko pramonėje, naujausi mokslo, technikos ir technologijų pasiekimai, pramoninės automatizacijos sprendimai, energijos taupymo sprendimai, atsinaujinantys energijos šaltiniai, CAD / CAM/ CAE, CRM ir kita programinė įranga ir kt. Kartu vykusioje tarptautinėje atsinaujinančios energijos parodoje GREENEXPO dalyvavo žinomos atsinaujinančios energetikos srities įmonės. Šios įmonės veikia atsinaujinančios energetikos srityje, kuria draugiškus gamtai, ekologiškus, tvarius ir gamtos nežalojančius produktus. Šios įmonės veikia atsinaujinančios energetikos srityje, kuria draugiškus gamtai, ekologiškus, tvarius ir gamtos nežalojančius produktus.

Verslo misija į Vokietiją, Miuncheno miestą 2023 m. birželio 27 – liepos 1 d.

 
Lietuvos verslo įmonių  MB “Upės arklys”, MB “Jugarus”, MB “Leviatanas”, MB „Restfort“ ir MB “Reaktyvinė sraigė” atstovai  2023 m. birželio 27 – liepos 1 d.   vyko į verslo misiją Vokietijoje, aplankant išmaniosios automatikos ir robotikos parodą „Automatica“, naujų partnerių paieškos klausimais. Tai pirmaujanti išmaniosios automatikos ir robotikos paroda, kuri apima visą vertės grandinę: nuo komponentų iki sistemų; nuo paslaugų iki taikomųjų programų – visiems gamybos sektoriams. „Automatica 2023“  pagrindinės temos buvo: „skaitmenizacija ir dirbtinis intelektas“, „tvari gamyba“ ir „darbo ateitis“. Parodoje buvo demonstruojama, kad vien renkant, įvertinus ir sumaniai susiejant visus skaitmeninės gamybos duomenis, tinkamai optimizuojant galima pasiekti milžinišką produkcijos padidėjimą. Vartotojai, kurie, siekdami optimizuoti savo gamybą, pasikliauja dirbtiniu intelektu, gali pasiekti tikrus efektyvumo šuolius. Net pirmieji žingsniai dirbtinio intelekto link turi didžiulę įtaką gamybos procesams.

 Tarptautinė paroda „Industrial Subcontracting Exhibition“ Lenkijoje, Poznanės mieste 2023 m. gegužės 30 – birželio 2 d. 

Lietuvos verslo įmonės UAB “Arbena”, MB “Upės arklys”, MB “Šeštadienio laboratorija”, MB “Leviatanas”, MB ”Reaktyvinė sraigė”, UAB “Siteks” gegužės 30 – birželio 2 d. dalyvavo parodoje „Industrial Subcontracting Exhibition“ Lenkijoje. 

 „International Subcontracting Exhibition“ – specializuota paroda pramonės subrangovams, susitikimo vieta pramonės klientams ir subrangovams iš daugelio pramonės šakų, tai taip pat puiki proga pristatyti savo pasiūlymą profesionalų grupei. Šioje parodoje susitiko įmonėms, turinčios laisvų gamybinių pajėgumų ir siūlančios paslaugas šiose srityse: metalo apdirbimo, plastikų, gumos ir kompozitų apdirbimo, medienos apdirbimo, elektronikos, taip pat statybų paslaugas teikiančios pramonei įmonės. Taip pat parodoje dalyvavo mokslinių tyrimų ir plėtros įmonės, startuoliai, kitos industrijoje veikiančios institucijos ir asociacijos.

Tarptautinė paroda  „International Engineering Fair“  Slovakijoje, Nitros mieste 2023 m. gegužės 23 – 26 d. 

Lietuvos verslo įmonės UAB “Arbena”, MB “Upės arklys”, MB “Šeštadienio laboratorija”, MB “Leviatanas”, MB ”Reaktyvinė sraigė”, UAB “Siteks”, UAB “ULA Technologies” gegužės 23 – 26 d. dalyvavo parodoje „International Engineering Fair“  Slovakijoje. 

 „International Engineering Fair“ – kasmetinė inžinerinių technologijų paroda, kurios specializacija yra inžinerinės ir statybų pramonės naujovių ir tendencijų demonstravimas. Parodoje buvo pristatytos inovacijos ir technologinės tendencijos, formuojančios ir skatinančios inžinerinę ir statybų pramonę. Parodoje vykusiuose seminaruose buvo apžvelgtos pagrindinės inžinerijos  ir statybų tolesnės plėtros globalizacijos bei pasaulinės ekonomikos krizės tendencijas.

 Parodoje buvo sudarytos puikios galimybės Lietuvos įmonėms pristatyti savo produkciją, turėti susitikimus su potencialiais klientais, pasidalyti patirtimi.

Verslo misija į Portugaliją, Lisabonos miestą 2023 m. balandžio 29 –  gegužės 7 d.
 
Lietuvos verslo įmonių MB Upės arklys, MB Nežinau, MB Leviatanas, MB Reaktyvinė sraigė, MB Pergalsa, UAB IVO ir Ko, UAB Natūralus miegas, UAB ETKC, UAB ULA Technologies, MB Jėgos technologijos, MB Tyrimų gama
atstovai  2023 m. balandžio 29 –  gegužės 7 d.   vyko į verslo misiją Portugalijoje, aplankant statybų parodą „Tektonica 2023“, kurioje buvo pristatyti naujausi produktai, paslaugos ir inovacijos. Parodoje vyko seminarai apie inovacijas ir naujų technologijų taikymą statybų sektoriuje, B2B susitikimai. Renginyje savo prekes bei paslaugas pristatė apie 300 įmonių ir institucijų, skatinančių inovacijas, siūlančių sprendimus įvairiose žiedinės ekonomikos, statybų, energetikos srityse. Ši verslo misija – vienas iš būdų, kuriuo galėjo pasinaudoti Lietuvos verslo misijos įmonės kaip naujomis galimybėmis, pristatant verslo pasiekimus, savo veiklos, produktų ir paslaugų komunikacijai bei sklaidai didinti.

Tarptautinė paroda “Dom Nowoczesny” Lenkijoje, Jaworzno mieste 2023 m. balandžio 15 – 16 d.

Lietuvos verslo įmonės MB “2ADD architektai”, MB „Upės arklys“, MB “Šeštadienio laboratorija”, MB “Leviatanas”, UAB “OLB Baltic”, UAB “Siteks”, UAB “ABM Statyba” 2023 m. balandžio 15 – 16 d. dalyvavo parodoje “Dom Nowoczesny” Lenkijoje.

Šioje parodoje įmonės pristatė statybines medžiaga ir staybinius sprendimus, energiją taupančius šildymo sprendimus, instaliacijas, šilumos siurblius, židinius, atsinaujinančių energijos šaltinių sprendimus,  keramzitinių ir modulinių namų projektus, išsamius statybos pasiūlymus, patrauklias interjero idėjas.

Parodoje buvo sudarytos puikios galimybės Lietuvos įmonėms pristatyti savo produkciją ir paslaugas, susitikti su potencialiais klientai, pasidalyti patirtimi.

Tarptautinė paroda “Estbuild” Estijoje, Talino mieste 2023 m. balandžio 5– 8 d.

Lietuvos verslo įmonės MB “2ADD architektai”, MB „Upės arklys“, MB “Šeštadienio laboratorija”, MB “Leviatanas”, MB “Reaktyvinė sraigė”, UAB “Siteks”, UAB “Akadas” 2023 m. balandžio 4 – 9 d. dalyvavo parodoje  “Estbuild” Estijoje. Tai didžiausia statybinės įrangos, statybinių medžiagų ir statybinių technologijų bei  interjero paroda Estijoje. Svarbiausias “Estbuild” tikslas – pristatyti statybinės rinkos dabartį, aktualijas ir ateities kryptis: sukurti palankias sąlygas naujausios įrangos, technologijų ir statybinių medžiagų pristatymui, įsisavinti ir skleisti naujausius mokslo pasiekimus, verslo idėjas, sprendimus; sukurti efektyvias verslo sąlygas ir palankų verslo klimatą; informuoti apie verslo vystymo sąlygas ir principus; rūpintis įmonių, besirengiančių vystyti savo verslą Estijoje, įvaizdžio kūrimu ir grįžtamojo ryšio formavimu. Supažindinti parodos lankytojus – užsieniečius su Estijos statybinės rinkos potencialu ir verslo vystymo galimybėmis; kelti ir vystyti statybų kultūrą ir kokybę.

Tarptautinė paroda “HOUSE I” Latvijoje, Rygos mieste 2023 m. kovo 23 – 26 d.

Lietuvos verslo įmonės UAB “ABM statyba”, MB “Upės arklys”, MB “Šeštadienio laboratorija”,

MB “Leviatanas”, MB “Reaktyvinė sraigė”, UAB “Siteks”, UAB “Akadas”   kovo 23 – 26 d. dalyvavo parodoje “HOUSE I” Latvijoje. “HOUSE I”  – tai didžiausia statybos pramonės paroda, kuri leidžia pažvelgti į pastarojo meto statybos pramonės raidos tendencijas, naujausias technologijas ir skatina tiesioginį bendravimą tarp statybos ir jungiamųjų pramonės šakų profesionalų bei jų vartotojų Baltijos šalyse, Rytų ir Vakarų Europoje bei Azijoje. Mugė suburia profesionalus iš Baltijos regiono ir Europos ir pritraukia daugybę lankytojų, ieškančių tinkamų prekių savo namams statyti. Šioje parodoje idėjas pristatė ir įmonės iš Lietuvos.

Verslo misija į Vokietiją, Štutgarto miestą 2023 m. kovo 8 – 12 d.
 
Lietuvos verslo įmonių UAB “ETKC”, UAB “Baltų lankų vadovėliai”, MB “Upės arklys”, MB “Jugarus”, UAB “Didakta” ir UAB “Baltų lankų leidykla” atstovai 2023 m. kovo 8 – 12 d. vyko į verslo misiją Vokietijoje, aplankant mokymo priemonių parodą „Didacta-Stuttgart“, naujų partnerių paieškos klausimais. Tai didžiausia pasaulyje mokymo priemonių sektoriaus prekybos mugė, apimanti visą švietimo ir mokymo sistemą – nuo ankstyvojo ugdymo iki profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą. Šioje parodoje dalyvavo  aukšto rango politikos, verslo, mokslo ir visuomenės atstovai, su tikslu rasti būdų ateities ugdymui ir mokymui bei keistis informacija ir idėjomis.

Lietuvos verslo įmonės MB “Šeštadienio laboratorija”, MB “Leviatanas”, MB „Upės arklys“, UAB
„Siteks“, UAB „Ula Technologies“ ir UAB „ABM statyba“, 2023 m. kovo 2-4 d. dalyvavo parodoje
Building Fair Brno Čekijoje, Brno mieste.
Building Fair Brno pastatų paroda apima pastatų statybą, statybinius amatus ir technologijas,
statybines medžiagas ir gaminius, statybines konstrukcijas ir pastatų techninę įrangą. Metų pradžios
parodos laikotarpis leidžia gauti reikiamą informaciją, apžvelgti naujus gaminius, rasti rangovus ir
statybininkus dar neprasidėjus statybų sezonui.
Parodos metu buvo pristatoma vidinė pastatų aplinka ir terminis komfortas. Daug dėmesio buvo
skirta šioms temoms: žali stogai ir fasadai, šildymas ir vėsinimas, vėdinimas ir šešėliavimas nuo
saulės bei apšvietimas ir akustika. Be produktų pristatymų, įdomių paskaitų ir demonstracijų,
parodos lankytojams buvo pasiūlyta daugybė nemokamų konsultacijų, konkursų ir amatams paremti
organizuojamų pameistrių darbo demonstracijų.
Parodoje buvo sudarytos puikios galimybės Lietuvos įmonėms pristatyti savo produkciją, susitikti
su potencialiais klientais, pasidalyti patirtimi.

Tarptautinė verslo misija į Ispaniją, Malagos miestą 2023 m. vasario 15 – 19 d.

Lietuvos verslo įmonių UAB “Pakmarkas”, UAB “IVO ir Ko”, MB “Reaktyvinė sraigė”, UAB “ETKC”, MB “Leviatanas”, MB “Nežinau”, UAB “Natūralus miegas”, MB “Pergalsa”, MB “Ogirija”, UAB “Nexia”, UAB “Altitra”, MB „GV finansiniai sprendimai“, MB “2ADD architektai”, MB “Jugarus”, MB “Upės arklys”, UAB “ULA Technologies” delegacija 2023 m. vasario 15 – 19 d.Ispanijoje, Malagos mieste vykusioje verslo misijoje. Įmonės lankėsi parodoje – forume „Transfiere 2023“, skirtame dalytis mokslo ir technologijų žiniomis, skatinti inovacijas ir sujungti mokslą su verslu ir iš anksto organizuotuose B2B susitikimuose bei susitiko su Ispanijos klasteriais. Įmonės lankėsi parodoje – forume „Transfiere 2023“, skirtame dalytis mokslo ir technologijų žiniomis, skatinti inovacijas ir sujungti mokslą su verslu. Renginyje dalyvavo daugiau nei 4 300 profesionalių lankytojų, kurie turėjo galimybę susitikti su 500 įmonių ir institucijų, skatinančių inovacijas, siūlančių sprendimus įvairiose žiedinės ekonomikos, sveikatos, sveikatos srityse. Forumo metu buvo sprendžiamos tokios aktualios problemos kaip žaliasis vandenilis, kaip tvari alternatyva iškastiniam kurui, strateginiai ekonomikos atkūrimo ir transformacijos projektai, viešasis inovacijų pirkimas, viešosios ir privačios investicijos, Ispanijos mokslinių tyrimų ar verslumo pažanga ir talentų paieška.

Verslo misijos dalyviai turėjo galimybę susisiekti su daugybe novatoriškų ir technologinių įmonių, taip pat padidinti savo matomumą prieš tarptautinius investuotojus.

Paroda ENERGETICS 2022 Lenkijoje, Liublino mieste 2022  lapkričio 15 – 17 dienomis. 

Lietuvos verslo įmonių UAB “ABM statyba”, UAB “Progressus Group”, MB “Šeštadienio laboratorija”, MB “Leviatanas” ir MB “Upės arklys” atstovai  lapkričio 15 – 17 dienomis dalyvavo parodoje Energetics 2022 Lenkijoje.

ENERGETICS 2022 –  svarbi Lenkijos energetikos paroda, kurios esmė – ne tik modernių prietaisų, aparatų ir technologijų, skirtų energetikos pramonei, pristatymas. Parodoje dalyvavo ir lankėsi energetikos įmonių atstovai, projektavimo biurai, įmonių ir pramonės įmonių energetikos padaliniai, elektrikai ir montuotojai. Renginyje taip pat vyko nemažai konferencijų, paskaitų ir mokymų energetikos pramonei aktualiomis ir svarbiomis temomis.  – tai didžiausia inovatyvių pramonės sprendimų paroda, kurioje buvo galima sužinoti apie naujus produktus ir kryptis visuose pagrindiniuose pramonės sektoriuose. Šioje parodoje idėjas ir produkciją pristatė ir įmonės iš Lietuvos, įvyko susitikimai su potencialiai klientais bei partneriais.  Šios įmonės veikia atsinaujinančios energetikos srityje, kuria draugiškus gamtai, ekologiškus, tvarius ir gamtos nežalojančius produktus. Šios įmonės veikia atsinaujinančios energetikos srityje, kuria draugiškus gamtai, ekologiškus, tvarius ir gamtos nežalojančius produktus.

Paroda Warsaw Industry Week 2022 Lenkijoje, Varšuvos mieste 2022  lapkričio 7- 9 dienomis. 

Lietuvos verslo įmonių MB “Leviatanas”, UAB “PakMarkas”, MB “Šeštadienio laboratorija”, MB “Nežinau” ir MB “Reaktyvinė sraigė” atstovai  apkričio 7- 9 dienomis dalyvavo parodoje Warsaw Industry Week 2022 Lenkijoje.

Warsaw Industry Week 2022  – tai didžiausia inovatyvių pramonės sprendimų paroda, kurioje galima sužinoti apie naujus produktus ir kryptis visuose pagrindiniuose pramonės sektoriuose. Šioje parodoje idėjas pristatė ir įmonės iš Lietuvos.

Parodos metu vyko konferencijos, seminarai apie metalo apdirbimo mašinas, įrenginius ir technologijas, pramoninius lazerius ir programines įrangas, automatikos sprendimus, pramoninius robotus. Buvo diskutuojama apie svarbius įmonių konkurencingumo didinimo elementus: sąnaudų stebėjimo ir energijos kokybės gerinimo sistemas, paramą finansuojant investicijas į energijos vartojimo efektyvumą, darbuotojų apsaugą bei procesų optimizavimą. Parodoje buvo pristatyti pramoniniai robotai, įranga ir prietaisasi, 3D spausdinimo galimybės, metalo apdirbimo technologijos, procesų vizualizacija ir modeliavimas, specializuota CAD/CAM/CAE programinė įranga.

Parodoje buvo sudarytos puikios galimybės Lietuvos įmonėms pristatyti savo produkciją, turėti susitikimus su potencialiais klientais, pasidalyti patirtimi.

Paroda GREENEXPO 2022 Estijoje, Talino mieste 2022 m. spalio 12 – 14 d.

 

 

Lietuvos verslo įmonių MB “Leviatanas”, MB “Upės arklys”, MB “Šeštadienio laboratorija”, UAB “Progressus Group ir UAB “ABM Statyba atstovai  spalio 12 – 14 d. dalyvavo parodoje GREENEXPO 2022, Estijoje.

Pirmą kartą Estijoje surengtoje tarptautinėje atsinaujinančios energijos parodoje  GREENEXPO 2022 savo idėjas pristatė ir įmonės iš Lietuvos. Šios įmonės veikia atsinaujinančios energetikos srityje, kuria draugiškus gamtai, ekologiškus, tvarius ir gamtos nežalojančius produktus. Pirmą kartą Estijoje surengta tarptautinė atsinaujinančios energijos paroda – GREENEXPO 2022 vyko kartu su Instrutec paroda, kurioje pristatomi metalo apdirbimo, mašinų gamybos, gumos ir plastiko bei elektronikos ir elektros inžinerijos apdirbimo įranga ir įrankiai, Pramoninės automatizacijos sprendimai, energijos taupymo sprendimai, atsinaujinantys energijos šaltiniai, CAD / CAM/ CAE, CRM ir kita programinė įranga ir kt. GREENEXPO 2022 parodoje savo idėjas pristatė įmonės iš Šiaurės Europos ir kitų šalių, daugiausia iš Čekijos, Suomijos, Islandijos, Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos. Parodoje dalyvavo žinomi politikai, aktyvūs pasaulio „Žaliosios“ energijos lyderiai, svečiai ir dalyviai iš viso pasaulio.

Parodoje dalyvavo visi pagrindiniai Šiaurės Europos energetikos rinkos dalyviai, veikiantys atsinaujinančios energetikos srityje. Tai buvo unikali galimybė per tris dienas pristatyti savo produkciją, turėti susitikimus su potencialiais klientais, pasidalyti patirtimi ir išstudijuoti naujausius pokyčius ir paslaugas atsinaujinančios energijos srityje.

Parodos metu vyko konferencija, seminarai apie pramonės iššūkius ir galimybes, kodėl ir kaip versle reikia diegti žaliąją energiją.

Atvykstamoji Moldovos įmonių misija į Lietuvą spalio 5 – 10 d.

 

Moldovos verslo įmonių INFOTRANS SERVICE, Textile-Contact SRL, NIRO-NIKATEX, Promodor SRL, POWERS EMBROIDERY, TINGRIMAR SRL, Miedor, Liudox, Davitex Neo SRL, R-stil Design, RTTM, LTD „Gemini Clothing Limited”, LTD „Interbrands prod”, LTD „Premiera-Dona”, LTD „Val Textile”, LTD „Schinia Grup”, Public Association „ZIP House”, Public Agency INVEST Moldova, Public Institution Berlizo, ProEntranse delegacija  spalio 7 – 9 d. dalyvavo Lietuvoje, Kauno mieste, vykusioje parodoje MADE IN LITHUANIA 2022 ir B2B susitikimuose su Lietuvos tekstilės įmonėmis.  Įvyko Moldovos verslo misijos įmonių atstovų B2B susitikimai su Lietuvos įmonėmis  UAB “IVO ir Ko”, UAB “Eustilita”, UAB “ETKC”, MB “Leviatanas”, UAB “Natūralus miegas”, UAB “Mega euro group – MEG”, MB “Upės arklys”, MB “Jugarus”.

Spalio 6 d. Moldovos verslo įmonių delegacija lankėsi įmonėse “Omniteksas”, LTP Group, Audimas Supply, Eustilija ir su Lietuvos įmonių atstovais diskutavo apie bendradarbiavimo galimybes, darbo procesus, poreikius ir problemas iškylančias tekstilės sektoriuje. Taip pat įmonių atstovai dalyvavo tarptautinėje tekstilės konferencijoje „Sustainability & Circular Economy in Textile“, kur diskutavo apie tekstilės sektoriaus ateitį, žiedinę ekonomiką ir kaip sukurti tvaresnį, konkurencingesnį verslo modelį.

Tarptautinė verslo misija į Vokietiją, Hamburgo miestą 2022 m. birželio 26 – liepos 2 d.

 

Lietuvos verslo įmonių MB “Upės arklys”, MB “Nežinau”, UAB “Pakmarkas”, MB “Leviatanas”, MB „Reaktyvinė sraigė“ delegacija 2022 m. birželio 26 – liepos 2 d. dalyvavo verslo misijoje Hamburge, Vokietijoje.  Dauguma B2B susitikimų buvo suorganizuoti parodoje “All about automation Hamburg” apimančioje pramonės automatizavimo ir pramonės komunikacijos sistemas, komponentus, programinę įrangą ir inžineriją. Parodoje savo produkciją ir teikiamas paslaugas pristatė 140 įmonių. Renginyje esančiame „Talk Lounge“ parodos dalyviai demonstravo konkrečius produktų pritaikymo pavyzdžius, naujus sprendimus ir praktinius patarimus. Lietuvos verslo misijos dalyviai išklausė pranešimus apie robotiką, žmogaus ir roboto bendradarbiavimo ir valdymo technologijas, automatizavimo naujoves, naujausias skaitmeninimo technologijas. Daugiausiai dėmesio Lietuvos verslo misijos dalyviai skyrė susitikimams su stendus reprezentavusiais įmonių atstovais parodos metu, B2B susitikimams, keitėsi kontaktais ir domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis. Įvyko B2B susitikimai su įmonių KOCO MOTION GmbH atstovu Mathias Dänel (kompaktiškų, labai integruotų elektrinių pavarų ir judesio valdymo produktų gamintojai ir platintojai), FORMHAND atstove Kirsten Büchler (universalių robotikos sugriebimo, suspaudimo ir tvirtinimo modulių gamyba ir pardavimas), SMB International GmbH (sandėliavimo ir konvejerių sistemos, sistemų ir padėklų išdavimo technologijos, taip pat robotika ir su ja susijusi rinkimo programinė įranga), Rethink Robotics GmbH (novatoriškos robotų technologijos), Bopla GehausevSysteme GmbH (elektroninių komponentų gamintojai), HUGRO-Armaturen GmbH (priemonių, naudojamų mechanikos ir gamyklų inžinerijoje, valdymo spintose, transporto priemonėse gamyba). 

Tarptautinė verslo misija į Moldovą

 

Lietuvos verslo įmonių UAB “IVO ir Ko”, UAB “Eustilita”, UAB “ETKC”, MB “Leviatanas”, UAB “Natūralus miegas”, UAB “Mega euro group – MEG”, MB “Upės arklys”, MB “Jugarus” delegacija rugsėjo 13 – 17 d. dalyvavo Moldovoje, Kišiniovo mieste, vykusiame renginyje “Moldova Business Week” ir B2B
susitikimuose su Moldovos tekstilės įmonėmis. Įvyko Lietuvos verslo misijos įmonių atstovų B2B susitikimai su Moldovos įmonėmis Velitextil-Plus, „Ennsgern Company“, Oldcom, Lengvosios pramonės darbdavių asociacija (APIUS), Artizana, Florentina Art, Tagaer, EVADEYA, Preva,Premiera Donna, Johaness-Group, M Fashion Rooms, Ziphouse. Taip pat su verslo paramos organizacijomis, tokiomis kaip „ProEntranse“, Invest Moldova Agency, Foreign Investors Association.
Dalyviai iš Lietuvos turėjo galimybę su įmonės savininku padiskutuoti apie darbo procesus, pagrindinius įmonės gaminius, taip pat sužinoti su kokiomis problemomis susiduria ir su kokiais pagrindiniais poreikiais susiduriama, su konkurencija nacionalinėje ar tarptautinėje rinkoje.
Rugsėjo 15 ir 16 dienomis Lietuvos verslo misijos įmonių atstovai dalyvavo “Moldovan Business week” renginyje. Jame buvo diskutuojama apie Moldovos verslo situaciją, socialinį tobulėjimą ir paramą verslininkams. Pranešimus skaitė agentūros „Invest Moldova“ generalinis direktorius Marin Ciobanu, Moldovos Respublikos ministrė pirmininkė Natalija Gavrilita, LR ūkio ministras Sergiu Gaibu. Moldova, Valstybės sekretoriai ir kiti svarbūs valdžios institucijų ir įstaigų atstovai.

Tarptautinė verslo misija į Graikiją, Atėnų miestą 2022 spalio 1 – 4 d.

 

Lietuvos verslo įmonių UAB “Pakmarkas”, UAB “Autarė”, MB “Reaktyvinė sraigė”, UAB “ETKC”, MB “Leviatanas”, MB “Nežinau”, UAB “Ravainė”, MB “Upės arklys”, UAB “ULA Technologies” delegacija  spalio 1 – 4 d. dalyvavo Graikijoje, Atėnų mieste vykusioje parodoje “Syskevasia Expo”, kur visų pakuočių ir plastikų skirstymo aspektų įmonės pristatė savo produktus, paslaugas, taip pat naujoves pakavimo srityje. Taip pat buvo aplankytos paraleliai vykusios parodos “Plastica 22” ir “Chem / Ecolink / HealthLab 22”. kuriose buvo eksponuojama maisto, gėrimų, gaiviųjų gėrimų, žemės ūkio produktų, chemikalų, farmacijos, kosmetikos ir ploviklių apdorojimo ir standartizavimo mašinos, įrengimai ir medžiagos.