Naujos Galimybės

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse parodose ir verslo misijose bus siekiama plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Tikimasi, kad projekto metu bus užmegzti nauji ir plėtojami esami verslo ryšiai, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo. Projektas prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją.  Sėkmingai įgyvendintas projektas ne tik prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, bet ir pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją.

 

Priemonė: „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. birželio 26 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto kodas: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0004

Bendra projekto vertė: 371.239,60 Eur

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Paroda Liubline, Lenkijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2022  lapkričio 15- 17 dienomis dalyvauti parodoje Liubline, Lenkijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas).

Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. lapkričio 3 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Varšuvoje, Lenkijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2022  lapkričio 7- 9 dienomis dalyvauti parodoje Varšuvoje, Lenkijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas).

Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. spalio 25 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Verslo misija į Hamburgą, Vokietiją su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2022 birželio 26-liepos 2 dienomis į Hamburgą, Vokietiją. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų,

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS: 

  1. Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė.
  2. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo.
  3. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai.
  4. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m.
  5. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų.
  6. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas).

 

Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. birželio 20 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt

Verslo Misija į Kišiniovą, Moldovą su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2022 rugsėjo 13-17 dienomis į Kišiniovą, Moldovą. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. rugsėjo 2 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Verslo Misija į Atėnus, Graikiją su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2022  spalio 1-4 dienomis į Atėnus, Graikiją. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. rugsėjo 23 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda Taline, Estijoje su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos Galimybės LT“
 
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones 2022  spalio 12-14 dienomis dalyvauti parodoje Taline, Estijoje. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.
 
DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų. Galutinis naudos gavėjas į parodą gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas). Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. rugsėjo 20 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt.

Paroda GREENEXPO 2022 Estijoje, Talino mieste 2022 m. spalio 12 – 14 d.

 

 

Lietuvos verslo įmonių MB “Leviatanas”, MB “Upės arklys”, MB “Šeštadienio laboratorija”, UAB “Progressus Group ir UAB “ABM Statyba atstovai  spalio 12 – 14 d. dalyvavo parodoje GREENEXPO 2022, Estijoje.

Pirmą kartą Estijoje surengtoje tarptautinėje atsinaujinančios energijos parodoje  GREENEXPO 2022 savo idėjas pristatė ir įmonės iš Lietuvos. Šios įmonės veikia atsinaujinančios energetikos srityje, kuria draugiškus gamtai, ekologiškus, tvarius ir gamtos nežalojančius produktus. Pirmą kartą Estijoje surengta tarptautinė atsinaujinančios energijos paroda – GREENEXPO 2022 vyko kartu su Instrutec paroda, kurioje pristatomi metalo apdirbimo, mašinų gamybos, gumos ir plastiko bei elektronikos ir elektros inžinerijos apdirbimo įranga ir įrankiai, Pramoninės automatizacijos sprendimai, energijos taupymo sprendimai, atsinaujinantys energijos šaltiniai, CAD / CAM/ CAE, CRM ir kita programinė įranga ir kt. GREENEXPO 2022 parodoje savo idėjas pristatė įmonės iš Šiaurės Europos ir kitų šalių, daugiausia iš Čekijos, Suomijos, Islandijos, Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos. Parodoje dalyvavo žinomi politikai, aktyvūs pasaulio „Žaliosios“ energijos lyderiai, svečiai ir dalyviai iš viso pasaulio.

Parodoje dalyvavo visi pagrindiniai Šiaurės Europos energetikos rinkos dalyviai, veikiantys atsinaujinančios energetikos srityje. Tai buvo unikali galimybė per tris dienas pristatyti savo produkciją, turėti susitikimus su potencialiais klientais, pasidalyti patirtimi ir išstudijuoti naujausius pokyčius ir paslaugas atsinaujinančios energijos srityje.

Parodos metu vyko konferencija, seminarai apie pramonės iššūkius ir galimybes, kodėl ir kaip versle reikia diegti žaliąją energiją.

Atvykstamoji Moldovos įmonių misija į Lietuvą spalio 5 – 10 d.

 

Moldovos verslo įmonių INFOTRANS SERVICE, Textile-Contact SRL, NIRO-NIKATEX, Promodor SRL, POWERS EMBROIDERY, TINGRIMAR SRL, Miedor, Liudox, Davitex Neo SRL, R-stil Design, RTTM, LTD „Gemini Clothing Limited”, LTD „Interbrands prod”, LTD „Premiera-Dona”, LTD „Val Textile”, LTD „Schinia Grup”, Public Association „ZIP House”, Public Agency INVEST Moldova, Public Institution Berlizo, ProEntranse delegacija  spalio 7 – 9 d. dalyvavo Lietuvoje, Kauno mieste, vykusioje parodoje MADE IN LITHUANIA 2022 ir B2B susitikimuose su Lietuvos tekstilės įmonėmis.  Įvyko Moldovos verslo misijos įmonių atstovų B2B susitikimai su Lietuvos įmonėmis  UAB “IVO ir Ko”, UAB “Eustilita”, UAB “ETKC”, MB “Leviatanas”, UAB “Natūralus miegas”, UAB “Mega euro group – MEG”, MB “Upės arklys”, MB “Jugarus”.

Spalio 6 d. Moldovos verslo įmonių delegacija lankėsi įmonėse “Omniteksas”, LTP Group, Audimas Supply, Eustilija ir su Lietuvos įmonių atstovais diskutavo apie bendradarbiavimo galimybes, darbo procesus, poreikius ir problemas iškylančias tekstilės sektoriuje. Taip pat įmonių atstovai dalyvavo tarptautinėje tekstilės konferencijoje „Sustainability & Circular Economy in Textile“, kur diskutavo apie tekstilės sektoriaus ateitį, žiedinę ekonomiką ir kaip sukurti tvaresnį, konkurencingesnį verslo modelį.

Tarptautinė verslo misija į Vokietiją, Hamburgo miestą 2022 m. birželio 26 – liepos 2 d.

 

Lietuvos verslo įmonių MB “Upės arklys”, MB “Nežinau”, UAB “Pakmarkas”, MB “Leviatanas”, MB „Reaktyvinė sraigė“ delegacija 2022 m. birželio 26 – liepos 2 d. dalyvavo verslo misijoje Hamburge, Vokietijoje.  Dauguma B2B susitikimų buvo suorganizuoti parodoje “All about automation Hamburg” apimančioje pramonės automatizavimo ir pramonės komunikacijos sistemas, komponentus, programinę įrangą ir inžineriją. Parodoje savo produkciją ir teikiamas paslaugas pristatė 140 įmonių. Renginyje esančiame „Talk Lounge“ parodos dalyviai demonstravo konkrečius produktų pritaikymo pavyzdžius, naujus sprendimus ir praktinius patarimus. Lietuvos verslo misijos dalyviai išklausė pranešimus apie robotiką, žmogaus ir roboto bendradarbiavimo ir valdymo technologijas, automatizavimo naujoves, naujausias skaitmeninimo technologijas. Daugiausiai dėmesio Lietuvos verslo misijos dalyviai skyrė susitikimams su stendus reprezentavusiais įmonių atstovais parodos metu, B2B susitikimams, keitėsi kontaktais ir domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis. Įvyko B2B susitikimai su įmonių KOCO MOTION GmbH atstovu Mathias Dänel (kompaktiškų, labai integruotų elektrinių pavarų ir judesio valdymo produktų gamintojai ir platintojai), FORMHAND atstove Kirsten Büchler (universalių robotikos sugriebimo, suspaudimo ir tvirtinimo modulių gamyba ir pardavimas), SMB International GmbH (sandėliavimo ir konvejerių sistemos, sistemų ir padėklų išdavimo technologijos, taip pat robotika ir su ja susijusi rinkimo programinė įranga), Rethink Robotics GmbH (novatoriškos robotų technologijos), Bopla GehausevSysteme GmbH (elektroninių komponentų gamintojai), HUGRO-Armaturen GmbH (priemonių, naudojamų mechanikos ir gamyklų inžinerijoje, valdymo spintose, transporto priemonėse gamyba). 

Tarptautinė verslo misija į Moldovą

 

Lietuvos verslo įmonių UAB “IVO ir Ko”, UAB “Eustilita”, UAB “ETKC”, MB “Leviatanas”, UAB “Natūralus miegas”, UAB “Mega euro group – MEG”, MB “Upės arklys”, MB “Jugarus” delegacija rugsėjo 13 – 17 d. dalyvavo Moldovoje, Kišiniovo mieste, vykusiame renginyje “Moldova Business Week” ir B2B
susitikimuose su Moldovos tekstilės įmonėmis. Įvyko Lietuvos verslo misijos įmonių atstovų B2B susitikimai su Moldovos įmonėmis Velitextil-Plus, „Ennsgern Company“, Oldcom, Lengvosios pramonės darbdavių asociacija (APIUS), Artizana, Florentina Art, Tagaer, EVADEYA, Preva,Premiera Donna, Johaness-Group, M Fashion Rooms, Ziphouse. Taip pat su verslo paramos organizacijomis, tokiomis kaip „ProEntranse“, Invest Moldova Agency, Foreign Investors Association.
Dalyviai iš Lietuvos turėjo galimybę su įmonės savininku padiskutuoti apie darbo procesus, pagrindinius įmonės gaminius, taip pat sužinoti su kokiomis problemomis susiduria ir su kokiais pagrindiniais poreikiais susiduriama, su konkurencija nacionalinėje ar tarptautinėje rinkoje.
Rugsėjo 15 ir 16 dienomis Lietuvos verslo misijos įmonių atstovai dalyvavo “Moldovan Business week” renginyje. Jame buvo diskutuojama apie Moldovos verslo situaciją, socialinį tobulėjimą ir paramą verslininkams. Pranešimus skaitė agentūros „Invest Moldova“ generalinis direktorius Marin Ciobanu, Moldovos Respublikos ministrė pirmininkė Natalija Gavrilita, LR ūkio ministras Sergiu Gaibu. Moldova, Valstybės sekretoriai ir kiti svarbūs valdžios institucijų ir įstaigų atstovai.

Tarptautinė verslo misija į Graikiją, Atėnų miestą 2022 spalio 1 – 4 d.

 

Lietuvos verslo įmonių UAB “Pakmarkas”, UAB “Autarė”, MB “Reaktyvinė sraigė”, UAB “ETKC”, MB “Leviatanas”, MB “Nežinau”, UAB “Ravainė”, MB “Upės arklys”, UAB “ULA Technologies” delegacija  spalio 1 – 4 d. dalyvavo Graikijoje, Atėnų mieste vykusioje parodoje “Syskevasia Expo”, kur visų pakuočių ir plastikų skirstymo aspektų įmonės pristatė savo produktus, paslaugas, taip pat naujoves pakavimo srityje. Taip pat buvo aplankytos paraleliai vykusios parodos “Plastica 22” ir “Chem / Ecolink / HealthLab 22”. kuriose buvo eksponuojama maisto, gėrimų, gaiviųjų gėrimų, žemės ūkio produktų, chemikalų, farmacijos, kosmetikos ir ploviklių apdorojimo ir standartizavimo mašinos, įrengimai ir medžiagos.