Naujos Galimybės

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse parodose ir verslo misijose bus siekiama plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Tikimasi, kad projekto metu bus užmegzti nauji ir plėtojami esami verslo ryšiai, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo. Projektas prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją.  Sėkmingai įgyvendintas projektas ne tik prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, bet ir pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją.

 

Priemonė: „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. birželio 26 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto kodas: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0004

Bendra projekto vertė: 371.239,60 Eur

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Verslo misija į Hamburgą, Vokietiją su daliniu ES finansavimu pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendiną projektą „VPVA naujų užsienio rinkų paieška“, bendrai finansuojamą Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ ir kviečia įmones kviečia dalyvauti verslo misijoje 2022 birželio 26-liepos 2 dienomis į Hamburgą, Vokietiją. Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų,

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS: 

  1. Galutinis naudos gavėjas (įmonė) turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė.
  2. Galutinis naudos gavėjas turi būti finansinių sunkumų nepatirianti įmonė, kas apsprendžiama pagal formulę: įmonės nuosavas kapitalas, turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo.
  3. Galutinis naudos gavėjas negali būti skolingas VMI ir sodrai.
  4. Galutinis naudos gavėjas turi būti neišnaudojęs 200 000 eur. deminimis lėšų pagalbos per registruotus 3 m.
  5. Galutinis naudos gavėjas privalo gaminti nuosavas prekes arba teikti savo paslaugas, kas bendrame pardavimų biudžete turi sudaryti ne mažiau 50 proc. pajamų.
  6. Galutinis naudos gavėjas į verslo misiją gali deleguoti asmenį dirbantį toje įmonėje (tik darbuotojas).

 

Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. birželio 20 d. Dėl registracijos kreiptis į vykdančiąją direktorę Ramūnę Gumbaragienę el. paštu: vpva@vpva.lt

Tarptautinė verslo misija į Vokietiją, Hamburgo miestą 2022 m. birželio 26 – liepos 2 d.

 

Lietuvos verslo įmonių MB “Upės arklys”, MB “Nežinau”, UAB “Pakmarkas”, MB “Leviatanas”, MB „Reaktyvinė sraigė“ delegacija 2022 m. birželio 26 – liepos 2 d. dalyvavo verslo misijoje Hamburge, Vokietijoje.  Dauguma B2B susitikimų buvo suorganizuoti parodoje “All about automation Hamburg” apimančioje pramonės automatizavimo ir pramonės komunikacijos sistemas, komponentus, programinę įrangą ir inžineriją. Parodoje savo produkciją ir teikiamas paslaugas pristatė 140 įmonių. Renginyje esančiame „Talk Lounge“ parodos dalyviai demonstravo konkrečius produktų pritaikymo pavyzdžius, naujus sprendimus ir praktinius patarimus. Lietuvos verslo misijos dalyviai išklausė pranešimus apie robotiką, žmogaus ir roboto bendradarbiavimo ir valdymo technologijas, automatizavimo naujoves, naujausias skaitmeninimo technologijas. Daugiausiai dėmesio Lietuvos verslo misijos dalyviai skyrė susitikimams su stendus reprezentavusiais įmonių atstovais parodos metu, B2B susitikimams, keitėsi kontaktais ir domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis. Įvyko B2B susitikimai su įmonių KOCO MOTION GmbH atstovu Mathias Dänel (kompaktiškų, labai integruotų elektrinių pavarų ir judesio valdymo produktų gamintojai ir platintojai), FORMHAND atstove Kirsten Büchler (universalių robotikos sugriebimo, suspaudimo ir tvirtinimo modulių gamyba ir pardavimas), SMB International GmbH (sandėliavimo ir konvejerių sistemos, sistemų ir padėklų išdavimo technologijos, taip pat robotika ir su ja susijusi rinkimo programinė įranga), Rethink Robotics GmbH (novatoriškos robotų technologijos), Bopla GehausevSysteme GmbH (elektroninių komponentų gamintojai), HUGRO-Armaturen GmbH (priemonių, naudojamų mechanikos ir gamyklų inžinerijoje, valdymo spintose, transporto priemonėse gamyba).