Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui žiedinės ekonomikos srityje, paieška EĮT renginiuose

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0095

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui žiedinės ekonomikos srityje, paieška EĮT renginiuose“ (projekto Nr.  01.2.1-LVPA-T-844-01-0095), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę “InoConnect”.

 

Priemonė: “InoConnect”

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. kovas – 2021 m. rugsėjis

 

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.
Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).
Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti ne mažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

 

Projekto vykdytojas: Vilniaus pramonės ir verslo asociacija

Bendra projekto vertė: 18.083,26 Eur

Finansuojama projekto dalis: 9.041,63 Eur