PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS SEKTORIUJE „PASLAUGOS ASMENIMS”
Projekto Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0012

 

Profesinių mokyklų vadovų apklausos duomenimis visi vadovai patvirtino, kad šiuo metu trūksta stažuočių įmonėse, o profesijos mokytojai įvardino konkrečias trūkstamas kompetencijas.

Atsižvelgiant į Paslaugos asmenims sektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą, siekiant tobulinti profesijos mokytojų technologinių kompetencijas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas) bus vykdomos šios veiklos siekiant suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis:

 

  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų atnaujinimas;
  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų mokymo medžiagos atnaujinimas;
  • Profesijos mokytojai, patobulinę kompetencijas pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas.

Projekto metu bus atnaujintos 10 programų ir programų mokymo medžiagos bei 97 profesijos mokytojai patobulins kompetencijas moderniausiose šalies sektoriaus įmonėse.

Projektas prisidės prie 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritete „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ numatytas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo.

Projekto tikslas – suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis.

Projekto biudžetas – 386.114,98 Eur

Skiriama finansavimo iš ES fondų –  374.531,53 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. liepos 4 d. – 2020 m. sausio 4 d.

Projekto partneriai – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija

Finansuojama iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų