„PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“

Nr. VS/2019/0059

 

Ar darbuotojų finansinis dalyvavimas yra  galimybė verslui, darbuotojams ir apskritai visai visuomenei plačiau ir veiksmingiau dalyvauti sėkmingame vis didėjančios ekonominės veiklos procese? VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA įgyvendindama iš dalies Europos Sąjungos finansuojamą projektą „PRAKTINIS DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS – praktinės patirties perdavimas, skatinant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“ Nr. VS/2019/0059 siekia išsiaiškinti ir supažindinti Lietuvos darbdavius su galimybe taikyti darbuotojų finansinį dalyvavimą (įmokos, akcijų nuosavybė, taupymo sistemos) ir taip skatinti Europos socialinę ir ekonominę sanglaudą. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, darbuotojų finansinio dalyvavimo modeliai turi neprieštarauti įmonės lygiu padarytiems sprendimams ir ginti darbuotojų teises. Darbuotojų finansinio dalyvavimo taikymas turi būti savanoriškas. Jis turi ne pakeisti esamas atlyginimo sistemas, bet papildyti jas ir netrukdyti tiesiogine prasme derybų dėl darbo užmokesčio. Darbuotojų finansinis dalyvavimas neturėtų priklausyti nuo pensijų sistemoms, tačiau galėtų būti asmeninio papildomo pensijų draudimo dalis.

Tikimasi, kad darbuotojų finansinis dalyvavimas:

  • padidins vietos perkamąją galią, kuri savo ruožtu padidins įmonių sėkmingos veiklos galimybes duotajame regione
  • kaip gero įmonių valdymo aukštos kokybės sudėtinė dalis padės padidinti pajamas dalijantis įmonės sėkme,
  • kaip turto kūrimo proceso dalis, padidins motyvaciją ir tokiu būdu darbuotojai labiau tapatinsis su įmone ir sumažės darbuotojų kaita.

Projektas taip pat sukuria Lietuvos-Vokietijos tarptautinę partnerystę, kurios metu Lietuva perims praktinę Vokietijos patirtį iš UAB „HOLTMANN“, kurioje jau daugelį metų taikomos darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonės valdyme schemos.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus parengta praktinio mokymo programa, padėsianti pritaikyti Vokietijos gerąją  patirtį  skatinti finansinio darbuotojų dalyvavimo schemas Lietuvos įmonėse, pagal kurią bus apmokyti VPVA nariai, taip pat bus atliktas Lietuvos įmonių vertimas dėl jų pasirengimo pradėti diegti  darbuotojų finansinio dalyvavimo schemas.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-02-08, pabaiga – 2020-08-30.

 

Projekto partneriai

VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

VšĮ „SOCIALINIS ARCHITEKTAS“

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJA

GmbH „HOLTMANN“