csm_IBSR_logo_EUflag_1000px_001a756769

Parama netechnologinėms inovacijoms savininkų valdomose MVĮ gamybos srityje didinant verslo tarpininkų pajėgumus

 

Projekto tikslas –tobulinti Baltijos jūros regione veikiančių gamybos MVĮ, kurioms vadovauja jų savininkai, veiklą netechnologinių inovacijų srityje, stiprinant inovacijų veikėjų gebėjimus.

Projektas bus įgyvendinamas keturiose Baltijos jūros regiono šalyse, turinčiose skirtingą verslo kultūrą ir infrastruktūrą – Lietuvoje, Suomijoje, Lenkijoje ir Danijoje.

Daugiausiai dėmesio bus skiriama tarpvalstybiniam bendram kūrimo procesui, kuriame dalyvautų ne pelno siekiančios tarpininkų organizacijos, VMĮ savininkai, vadovaujantys savo įmonėms, ir taikomojo mokslo universitetai. Tikimasi, kad projekto rezultatai atskleis žymiai didesnį ir išmatuojamą konsultavimo poveikį verslo veiklai.

Siekiami rezultatai – du patariamieji įrankių rinkiniai:

Iš keturių dalių sudarytas patariamasis įrankių rinkinys:

  1. 6 žingsnių konsultavimo proceso koncepcija (detalizuojant visas svarbiausias procedūras, pradedant tarpininkų ir įmonių savininkų-vadovų bendradarbiavimu ir baigiant veiksmų plano įgyvendinimu);
  2. 6 žingsnių konsultavimo proceso instrukcijų vadovas;
  3. tinklo sukūrimas (įskaitant temines su verslu susijusius iššūkius);
  4. tinklo sukūrimo instrukcijų vadovas.

 

Iš keturių dalių sudarytas patariamasis įrankių rinkinys:

  1. mokymo kursų programa būsimiems instruktoriams (skirta tarpininkams, vykdytų aukštojo mokslo institucijos);
  2. gyvenimo ir profesinio mokymo moduliai (skirta aktyviems ir būsimiems tarpininkams ir VMĮ savininkams-vadovams, vykdytų aukštojo mokslo institucijos);
  3. verslo modelio gairės (skirta tarpininkams);
  4. bendradarbiavimo ir tinklų mezgimo gairės (skirta tarpininkams ir savininkams-valdytojams).

 

Pagrindinis projekto partneris: VIA Universiteto koledžas (DK).

Projekto partneriai: Gdansko technologijų universitetas (PL), UAB Häme taikomųjų moksų universitetas (FI), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (LT), Hanseatic parlamentas (DE), BusinessHorsens (DK), Centrinės Danijos verslo plėtros centras (DK), Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA) (LT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Suomijos Häme verslo federacija (FI), Pomeranijos plėtros agentūros bendorvė (PL), Laisvoji verslumo asociacija: Gdansko regioninis departamentas (PL), Suomijos verslo valdymo institutas (FI).

 

 Projektas finansuojamas pagal INTERREG BALTIC SEA REGION programą.

 Projekto trukmė: 2017 m. spalio 1 d.–2020 m. rugsėjo 30 d. (36 mėn.).

 Projekto vertė: 2,09 mln. eurų.

 

Daugiau informacijos apie projektą:

Sigitas Besagirskas, Vilniaus pramonės ir verslo asociacija

El. p. prezidentas@vpva.lt, Tel. +370 677 45787