PROFESIJOS MOKYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS „SAUGOS PASLAUGOS, SOCIALINĖS PASLAUGOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪRA“
Projekto Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0007

 

Absolventų pasirengimas atlikti darbo užduotis įmonėse priklauso nuo juos mokančių mokytojų ir dėstytojų turimų technologinių kompetencijų ir žinių apie darbo organizavimo įmonėse ypatybes. Tačiau atlikus Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra sektoriaus profesijos mokytojų, mokyklų vadovų ir įmonių vadovų tyrimą akivaizdu, kad dalies šiuo metu profesinio rengimo sistemoje dirbančių profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinės kompetencijos ir žinios apie įmonių poreikius yra tobulintinos.

Siekiant tobulinti profesijos mokytojų technologinių kompetencijas, siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines kompetencijas (įskaitant profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos rengimą, atnaujinimą, profesijos mokytojų mokymą pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas) bus vykdomos šios veiklos siekiant suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis:

 

  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų atnaujinimas;
  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų mokymo medžiagos atnaujinimas;
  • Profesijos mokytojų, kurie patobulins kompetencijas pagal akredituotas technologinių kompetencijų tobulinimo programas, mokymas
  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas
  • Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų mokymo medžiagos rengimas

Projekto metu bus atnaujintos 4 programos ir programų mokymo medžiagos, sukurtos dvi naujos programos ir mokymo medžiaga bei 50 profesijos mokytojų patobulins kompetencijas moderniausiose šalies sektoriaus įmonėse.

Projekto tikslas – suteikti profesijos mokytojams technologinių kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis.

Projekto biudžetas – 188.282,97 Eur

Skiriama finansavimo iš ES fondų – 182634,48  Eur

Įgyvendinimo laikotarpis2017 m. liepos 4 d. – 2020 m. sausio 4 d.

Finansuojama iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų